PCI Repahaft®

Mørtelbasert heftbro til påstøp med fast forankring og sementmørtel
PCI Repahaft®
Dealer Search
Produktegenskaber
Bruksområder
Forbruksberegner
Nedlastinger
Sertifikater
  • Sikker vedheft. Når underlaget er behandlet riktig, skapes en ubrutt, kompakt forbindelse.
  • Vannfast og frostbestandig, til alle bruksformål innendørs og utendørs. PCI Repahaft kostes på underlaget. Leggemørtelen påføres deretter umiddelbart på den ferske heftbroen.

EMICODE: EC1 PLUS
Farve: Mørk grå
Leveringsform: 25-kg-Pose
  • Til inne- og utendørs bruk.
  • Til vegg og gulv.
  • Heftbro til reparasjonsmørtel PCI Repament, PCI Nanocret, til hurtigherdende ferdigblandet mørtel PCI Novoment M1 plus / M3 plus, og drenerings- og leggemørtel PCI Pavifix DM samt vanlige sementmørtler med sand.
  • Heftbro for innbygging av hurtigpåstøp på bindemiddelbasis PCI Novoment Z1 og PCI Novoment Z3 samt vanlige sementgulv.
  • Heftbro for påstøp i industri- og næringslokaler og for påstøp med fall på balkonger og terrasser.
  • Heftbro for naturstein som er ufølsom for misfarging og ikke lysgjennomskinnelig.
PCI Repahaft®
Mørtelbasert heftbro
til påstøp med fast forankring og sementmørtel
Teknisk datablad: 163
Areal (m²):
Ditt resultat:
Nødvendig mengde i gjennomsnitt* (kg):
svarer til
25-kg-Pose (stk.):
Navn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Regelsett GEV EMICODE (EC1 PLUS) Sammen med produkt PCI Repahaft®

PCI produkter

PCI-sortimentet omfatter ca. 200 produkter, som selges gjennom byggevare og flis butikker.

Foruten enkeltstående kvalitetsprodukter tilbyr PCI en rekke komplette systemløsninger med et bredt spekter av innovative produkter som er nøye satt sammen. Dermed er det enkelt å velge, og man er i tillegg garantert optimal løsning.

Under Produkt informasjoner kan du lese mer om sortimentet. Du finner de enkelte produktene under Produktgrupper. Du kan dessuten søke på stikkord og få et utvalg av produkter. 

Til hvert produkt kan du laste ned tekniske datablad, sikkerhetsdatablad og testrapporter. 

Har du spørsmål knyttet til PCI-produkter ber vi deg ta kontakt med den lokale Flisekompaniet-butikk eller avdeling Kjemiske Produkter i Flisekompaniet AS.