BÆREKRAFTIG BYGGING FOR ETT SUNDT INNEKLIMA.
I løpet av de siste årene har aspekter som bærekraft, miljøbevissthet og å bygge et sunt bomiljø blitt viktigere og krever derfor i økende grad en harmoniserende tilnærming og synlig harmoni med naturen i byggebransjen. 

Disse aspektene har spilt en nøkkelrolle i PCI Group siden grunnleggelsen av selskapet – i tillegg til proaktiv og bærekraftig ledelse og ansvarlig omgang med ansatte, marked og samfunn. Bærekraftig og bevist håndtering av miljøet og ressursene våre, samt miljø- og helsevern har topp prioritet for PCI Group. 

 

Vårt engasjement for miljøet

Ressurser og resirkulering

Fra utviklingen av den opprinnelige ideen til produksjon og pakking, foretrekker PCI Group ressursbevaring og resirkulering og følger dermed Responsible Care®- anbefalinger og sine egne bærekraftskriterier: ingen utnyttelse av ressurser, ikke-farlig, ikke-giftig og engangs uten problemer, ingen farlige utslipp eller elueringer og egnet for riving. For eksempel kommer omtrent 5 prosent av råvarene som brukes fra resirkulering eller fornybare kilder og omtrent 55 prosent fra mineralkilder.

PCI Group har også tatt i bruk bærekraftige løsninger for produktemballasje. Papiret som brukes til papirposer er laget 100 prosent av fornybare råvarer hentet fra bærekraftig drevet skog. I tillegg er 200 tonn PCI-plastemballasje laget 100 % av resirkulerte materialer. Resirkulering er også en topp prioritet ved de tre produksjonsanleggene Augsburg, Wittenberg og Hamm. Omtrent 84 prosent av produksjonsavfallet (hovedsakelig i pulverform) ble fysisk resirkulert og brukt til fremstilling av betongstein eller som tilbakefyllingsmateriale i gruvedrift – totalt 205 tonn årlig.

Bygge et sunt bomiljø

I dag tilbringer de fleste mellom 80 og 90 prosent av tiden sin i bygninger. Trenden mot miljøvennlige produkter med lavt utslipp fortsetter med uforminsket styrke, spesielt i bygge segmentet. Denne livsstilen og økt bevisstheten om bærekraftig bygging har gjort "sunne hjem" til et sentralt fokus for offentlig oppmerksomhet. Som produsent av kjemiske produkter er PCI klar over sitt ansvar ovenfor brukerne av bygninger der PCI-produkter har blitt brukt.

PCI tilbød allerede en løsemiddelfri primer for gipsunderlag på 1970-tallet. I dag er omtrent 93 % av PCI-produktene fri for løsemidler. Og PCI Group har gått et skritt videre: For å sikre at huseiere, arkitekter og håndverkere kan være sikre på at alle materialene som brukes harmonerer perfekt med hverandre og har svært lave utslipp, utviklet PCI «System for Multi-Use Tiling». Alle gulvproduktene i dette systemet har minst GEV-EMICODE®-godkjenningsmerket EC1 for svært lave utslippsprodukter. PCI Group har plassert temaet "sunne bygninger for en sunn livsstil" i sentrum av sine aktiviteter: så lite utslipp og elueringer som mulig for å beskytte helsen til brukere og beboere.

Åpenhet

Ved å bruke ulike miljømerker og godkjenningsmerker sikrer PCI Group størst mulig åpenhet og merker produktene sine på en slik måte at lavutslippsprodukter umiddelbart kan gjenkjennes. I tillegg til våre egne symboler, har vi valgt å bruke sertifikater som EC1 PLUS, «Blauer Engel» eller den europeiske produktdeklarasjonen EPD samt erklæringer utstedt av uavhengige institusjoner.

Omtrent 82 % av PCI-produktene er allerede svært lavutslippsprodukter med EC1- eller EC1 PLUS-godkjenningsmerket i henhold til GEV-EMICODE®. I vår bærekraftsrapport presenterer vi på en transparent måte hva PCI forstår med bærekraft og hvilke prioriteringer og mål selskapet har satt seg. PCI bærekraftsrapporten samsvarer med de 20 kriteriene i den anerkjente rapporteringsstandarden i den tyske bærekraftskoden (DNK).

Sertifikater

Med ulike miljømerkinger og godkjenningsstempel sørger PCI Group for størst mulig åpenhet og gjør det mulig å raskt og tydelig identifisere hvilke produkter som har lavt utslipp. I tillegg til våre egne merker benytter vi også sertifiseringer som miljømerket EC1 PLUS, Blue Angel eller den europeiske produktdeklarasjonen EPD samt erklæringer fra uavhengige institusjoner.