Ansvarsfraskrivelse

Som innholdsleverandør er PCI Augsburg GmbH ansvarlig for "egent innhold" i henhold til § 8 i den tyske loven om teletjenester. Selv om vi kontrollerer og kontinuerlig oppdaterer innholdet, kan vi ikke garantere at informasjonen er fullstendig, korrekt og til enhver tid oppdatert. PCI Augsburg GmbH har derfor intet ansvar for skader som oppstår i forbindelse med bruk av innholdet på disse sidene.

Det skilles mellom eget innhold og henvisninger ("LENKER") til innhold stilt til disposisjon fra andre leverandører. PCI Augsburg GmbH formidler "eksternt innhold", og dette er merket på følgende måte: [EKSTERN LENKE]. Med slik henvisning formidler PCI Augsburg GmbH tilgang til bruk av dette innholdet (§ 9 i den tyske loven om teletjenester). PCI Augsburg GmbH kan ikke holdes ansvarlig for slikt "eksternt" innhold da selskapet ikke selv overfører denne informasjonen, ikke kjenner mottakeren av den overførte informasjonen, og ikke har hentet eller endret den overførte informasjonen. PCI Augsburg GmbH utfører heller ingen automatisk midlertidig mellomlagring av slik "ekstern informasjon" i forbindelse med de valgte metodene for opphenting og lenking, og selskapet er dermed ikke ansvarlig for slikt eksternt innhold.

Ved "LENKER" dreier det seg alltid om henvisninger til "levende" (dynamiske) internettsider fra tredjepart. I forbindelse med at lenken ble opprettet, har PCI Augsburg GmbH kontrollert om det eksterne innholdet medfører sivilrettslig eller strafferettslig ansvar. Men selskapet er ikke forpliktet til å foreta en kontinuerlig kontroll av innholdet det viser til i sine tilbud, med tanke på å avdekke om forholdet har endret seg. Først når selskapet oppdager eller blir gjort oppmerksom på at et konkret tilbud selskapet lenker til, medfører sivilrettslig eller strafferettslig ansvar, vil lenken til tilbudet fjernes, såfremt dette er teknisk mulig og gjennomførbart. Teknisk mulighet og gjennomførbarhet påvirkes ikke av at det vil kunne være mulig å få tilgang til det rettsstridige eller straffbare tilbudet fra andre servere etter at tilgangen er fjernet fra nettsidene til PCI Augsburg GmbH.Jegliche in Verbindung mit der Website oder deren Benutzung auftretenden Rechtsansprüche oder Prozesse unterliegen der Auslegung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, mit Ausnahme der Regelungen des Internationalen Privatrechts.