Levering av avfall

Når vi utvikler, produserer og pakker PCI-produktene, følger vi en viktig grunnregel i loven om det økonomiske kretsløpet, nemlig "å unngå og å gjenvinne".

Naturligvis kan avfall ikke unngås helt. Følgende anbefalinger er derfor en veiledning i hvordan du kan levere emballasje fra PCI-produkter til gjenvinning og bortskaffe avfall på korrekt måte. Generelt om bortskaffing

Bortskaffing av avfall spiller en viktig rolle i byggeøkonomien med hensyn til mengder og omkostninger.

I tillegg til de reglene som gjelder for hele landet kan det også være særlige regler i de enkelte kommunene. Teknisk forvaltning i kommunene kan gi beskjed om gjeldende lokale regler for bortskaffing av bygge- og kjemisk avfall. 

Bortskaffing av produktrester

Herdnede produktrester 
Herdnede produktrester som f.eks. rester i beholdere eller biter av produkter er ufarlige siden eventuelt farlige stoffer er bundet i en fast matrise. Avfallsproduktene kan delvis gjenvinnes sortert ("rent byggeavfall") eller blandet som byggeplassavfall eller forretningsavfall. 

Pulverprodukter 
Pulverprodukter kan gjenvinnes som forretnings- eller byggeplassavfall eller kastes (mindre mengder opp til 5 kg også som husholdningsavfall). I den forbindelse gjelder fortsatt lov om avfall eller teknisk forskrifter. 
En annen mulighet er å blande hydraulisk herdnende pulveravfall med vann og bortskaffe det som byggeavfall i herdnet tilstand. 

For gamle ikke-herdnede produkter 
Ikke-herdnede produkter som har stått for lenge kan være reaktive. I slike tilfeller skal avfallsnøkkelnummeret brukes. Det finner du i sikkerhetsdatabladet eller i prislisten fra PCI. 

Det kan være nødvendig å la et avfallsbehandlingsfirma fjerne produktet (farlig avfall). Det gjelder for alle merkingspliktige PCI-produkter. Alle flytende og pastøse byggeprodukter (f.eks. dispersjonslim) med eller uten merking er også kjemisk avfall, som de kommunale avfallsstasjonene kun kan motta i mindre mengder. 

I enkelte tilfeller kan det lages en avtale med kommunens gjenbruksstasjon med hensyn til ufarlig flytende eller pastøst avfall. 

For hele landet inneholder Affaldsbekendtgørelsen regler om bortskaffing av farlig avfall. Under finner du en oversikt over private avfallsbehandlingsfirmaer.