PCI Nanocret® FC

Fiberforsterket betongsparkelmasse til vegg og tak
PCI Nanocret® FC
Dealer Search
Produktegenskaber
Bruksområder
Forbruksberegner
Nedlastinger
Sertifikater
 • Herder med lav spenning.
 • Vannfast, vær- og frostbestandig, for universalbruk innendørs og utendørs.
 • Etter tilsetting av vann er produktet plastisk og smidig og lett å bearbeide.
 • Rask avbinding, men likevel ca. 45 minutter bearbeidingstid.
 • Ferdig overflate uten behov for påfølgende overstrykning.
 • Kan bearbeides både manuelt og maskinelt.
 • Testet iht. DAfStb's retningslinje "Beskyttelse og renovering av betongkonstruksjoner".
 • Sertifisert iht. EN 1504-3 R2.

EMICODE: EC1 PLUS
Farve: Grå
Leveringsform: 25-kg-Pose
 • Til innendørs og utendørs bruk.
 • Til vegg og tak.
 • Til utbedring av steinreir og svanker.
 • Til oversparkling av murverk og sementpuss.
 • Som betongsparkelmasse på betong, synlig betong og gassbetong.
 • Til utjevning av ujevne veggflater før oppsetting av fliser og plater.
 • Som utjevningsmiddel i svømmebassenger.
 • Finsparkel etter betongrenovering med PCI Peciment 50 på loddrette og synlige betongflater uten ferdsel ved ingeniør- og brobyggeri iht. ZTV-ING for bruk PCC II: Areal uten trafikk, dynamisk belastet (f.eks. brounderbygning).
 • Til lagtykkelser fra 1 til 10 mm.
PCI Nanocret® FC
Fiberforsterket betongsparkelmasse
til vegg og tak
Teknisk datablad: 559
Tykkelse (mm):
Areal (m²):
Ditt resultat:
Nødvendig mengde, * ca. (kg):
svarer til *
25-kg-Pose (stk.):
Navn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Regelsett GEV EMICODE (EC1 PLUS) Sammen med produkt PCI Nanocret® FC

PCI produkter

PCI-sortimentet omfatter ca. 200 produkter, som selges gjennom byggevare og flis butikker.

Foruten enkeltstående kvalitetsprodukter tilbyr PCI en rekke komplette systemløsninger med et bredt spekter av innovative produkter som er nøye satt sammen. Dermed er det enkelt å velge, og man er i tillegg garantert optimal løsning.

Under Produkt informasjoner kan du lese mer om sortimentet. Du finner de enkelte produktene under Produktgrupper. Du kan dessuten søke på stikkord og få et utvalg av produkter. 

Til hvert produkt kan du laste ned tekniske datablad, sikkerhetsdatablad og testrapporter. 

Har du spørsmål knyttet til PCI-produkter ber vi deg ta kontakt med den lokale Flisekompaniet-butikk eller avdeling Kjemiske Produkter i Flisekompaniet AS.