PCI Wadian®
Damptett dispersjon
for tresponplater

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

s: Nødvendig mengde i gjennomsnitt ved påføring av to lag
l

svarer til

5-l-Trommel
stk.
1-l-Ståposer
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod