PCI Seccoral® 2K Rapid
Hurtigherdende diffusjonsåpen smøremembran
til tetting under keramiske fliser, utendørs og i svømmebasseng

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, * ca.
kg

svarer til *

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, * ca.
kg

svarer til *

Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod