PCI Seccoral® 1K
Sementbasert diffusjonsåpen smøremembran
til tetting under keramiske beleggninger på balkonger, terrasser og i dusjanlegg

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
kg

svarer til

15-kg-Pose
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod