PCI Repahaft®
Mørtelbasert heftbro
til påstøp med fast forankring og sementmørtel

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde i gjennomsnitt*
kg

svarer til

25-kg-Pose
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod