PCI Periplan® Flow
Flytesparkel
for utjevning under alle overflater

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
kg

svarer til

Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod