PCI Pecitape® Objekt 120 mm
Spesialtetningsbånd
for vanntette hjørne- og tilknytningsfuger