PCI Pecimor® DK

Bitumenlim til isolasjonsplater til utvendige kjellervegger og fundamenter
PCI Pecimor® DK
Dealer Search
Produktegenskaber
Bruksområder
Forbruksberegner
Nedlastinger
  • To komponenter, vannet i bitumenemulsjonen tas fullstendig opp i PCI Pecimor DK under herdingsfasen. På den måten sikres en sikker og rask herding av limet, også under de limte isolasjonsplatene.
  • Temperaturbestandig (etter herding) fra -20 °C til +80 °C.
  • Aldringsbestandig, varig beskyttelse under bakkenivå, også etter mange år.
  • Herder kjemisk, også når det er hermetisk forseglet.
  • Uten løsemidler, ingen skade på miljøet og utførende operatør som følge av damp fra løsemidler. Ingen brann- eller eksplosjonsfare. Ingen helsefarlig damp.

Styropor-isolasjonsplatene presses inn i limlaget som består av PCI Pecimor DK.


Farve: Svart
Leveringsform: 28-kg-Spann
  • Til vegg og gulv.
  • Til innendørs og utendørs bruk.
  • Til liming (helliming eller punktliming) av isolasjonsplater og dreneringsplater laget av EPS, XPS eller skumglass, dvs. styropor eller skumglass på sugende og ikke-sugende underlag, til liming av plater og bruk som belegg til utfylling av celler på skumglassplater.
  • På tørre og lett fuktige underlag.
  • På sugende og ikke-sugende underlag.
PCI Pecimor® DK
Bitumenlim til isolasjonsplater
til utvendige kjellervegger og fundamenter
Teknisk datablad: 320
som isolasjonsplatelim
Areal (m²):
Ditt resultat:
Nødvendig mengde, omtrentlig (kg):
svarer til
28-kg-Spann (stk.):
Areal (m²):
Ditt resultat:
Nødvendig mengde, * ca. (kg):
svarer til
28-kg-Spann (stk.):

PCI produkter

PCI-sortimentet omfatter ca. 200 produkter, som selges gjennom byggevare og flis butikker.

Foruten enkeltstående kvalitetsprodukter tilbyr PCI en rekke komplette systemløsninger med et bredt spekter av innovative produkter som er nøye satt sammen. Dermed er det enkelt å velge, og man er i tillegg garantert optimal løsning.

Under Produkt informasjoner kan du lese mer om sortimentet. Du finner de enkelte produktene under Produktgrupper. Du kan dessuten søke på stikkord og få et utvalg av produkter. 

Til hvert produkt kan du laste ned tekniske datablad, sikkerhetsdatablad og testrapporter. 

Har du spørsmål knyttet til PCI-produkter ber vi deg ta kontakt med den lokale Flisekompaniet-butikk eller avdeling Kjemiske Produkter i Flisekompaniet AS.