PCI Pavifix® DM

Drenerings- og leggemørtel under fliser av naturstein og betong
PCI Pavifix® DM
Dealer Search
Produktegenskaber
Bruksområder
Forbruksberegner
Nedlastinger
  • Svært høy vanngjennomtrengelighet, forhindrer frostskader og reduserer utblomstringer.
  • Universelt som slitelagsbetong og anvendelig som leggemørtel og til brolegging.

Farve: Grå
Leveringsform: 25-kg-Pose
  • Til vannrette flater.
  • Til innendørs og utendørs bruk.
  • Som vanngjennomtrengelig betonglag under naturstein, fliser og betongstein.
  • Som vanngjennomtrengelig leggemørtel til natur- eller betongsteinbelegninger og naturstein- eller betongfliser.
  • Som vanngjennomtrengelig leggemørtel på kapillærbrytende dreneringsmatter med et fall på 1 – 3 %.
  • Til arealer med fotgjengertrafikk og periodevis belastning av kjøretøy som f.eks. på torg, gågater, private parkeringsplasser, gangstier, garasjeinnkjørsler og terrasser.
  • På bæredyktig betongunderlag, fall ≥ 1,5 %, tettet med PCI Seccoral 2K.
PCI Pavifix® DM
Drenerings- og leggemørtel
under fliser av naturstein og betong
Teknisk datablad: 258
Tykkelse (mm):
Areal (m²):
Ditt resultat:
Nødvendig mengde, omtrentlig (kg):
svarer til
25-kg-Pose (stk.):

PCI produkter

PCI-sortimentet omfatter ca. 200 produkter, som selges gjennom byggevare og flis butikker.

Foruten enkeltstående kvalitetsprodukter tilbyr PCI en rekke komplette systemløsninger med et bredt spekter av innovative produkter som er nøye satt sammen. Dermed er det enkelt å velge, og man er i tillegg garantert optimal løsning.

Under Produkt informasjoner kan du lese mer om sortimentet. Du finner de enkelte produktene under Produktgrupper. Du kan dessuten søke på stikkord og få et utvalg av produkter. 

Til hvert produkt kan du laste ned tekniske datablad, sikkerhetsdatablad og testrapporter. 

Har du spørsmål knyttet til PCI-produkter ber vi deg ta kontakt med den lokale Flisekompaniet-butikk eller avdeling Kjemiske Produkter i Flisekompaniet AS.