PCI Novoment® M1 plus
Hurtigherdende tørrmørtel – ferdigblandet
til hurtigherdende sementgulv

Forbrukskalkulator

Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod