PCI Gisogrund® Rapid
Hurtigprimer
på sement- og gipsunderlag

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde i gjennomsnitt, ca.
l

svarer til

10-l-Trommel
stk.
5-l-Trommel
stk.
1-l-Ståposer
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod