PCI Gisogrund® 404
Spesialprimer
til sugende og ikke sugende underlag

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde i gjennomsnitt, ca.
l

svarer til

20-l-Spann
stk.
5-l-Spann
stk.
1-l-Ståposer
stk.

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde ved påføring av to lag
l
Nødvendig mengde i gjennomsnitt (1. lag)
l
Nødvendig mengde i gjennomsnitt (2. lag)
l

svarer til

20-l-Spann
stk.
5-l-Spann
stk.
1-l-Ståposer
stk.

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
l

svarer til

20-l-Spann
stk.
5-l-Spann
stk.
1-l-Ståposer
stk.

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
l

svarer til

20-l-Spann
stk.
5-l-Spann
stk.
1-l-Ståposer
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod