PCI Gisogrund®
Spesial heftprimer
For vegg og gulv

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

nødvendig mengde totalt
l

svarer til

20-l-Spann
stk.
10-l-Spann
stk.
5-l-Spann
stk.
1-l-Ståposer
stk.

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
l

svarer til

20-l-Spann
stk.
10-l-Spann
stk.
5-l-Spann
stk.
1-l-Ståposer
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod