PCI Flexmörtel® S1
Fleksibelt flislim
til alle keramiske fliser

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
kg

svarer til

20-kg-Pose
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod