PCI Durapox® Premium Multicolor
Reaktionsharpiks-mørtel
til legging og fuging av kjemikaliebelastede fliser

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

x
Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
kg

svarer til

2-kg-Spann
stk.

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
kg

svarer til

2-kg-Spann
stk.

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
kg

svarer til

2-kg-Spann
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod