PCI Carrafug®
Spesialfugemasse
til naturstein

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

x
Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
kg

svarer til

5-kg-Sekk
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod