PCI Carraferm®
Silikon
til natursten

Forbrukskalkulator

Dine opplysninger

Beregn nå

Ditt resultat

Nødvendig mengde, omtrentlig
ml

svarer til

310-ml-Patron
stk.
Den forbruksberegningen som inngår i programmet, inneholder omtrentlige praktiske verdier, som kan variere veldig avhengig av underlagets beskaffenhet, type fliser, de forskjellige profileringer på baksiden osv., typen av leggeverktøy, forarbeidningsmetod