Personvernerklæring

PCI Group er glade for at du har besøkt vår nettside og takker deg for din interesse i vårt selskap.

PCI tar personvern seriøst. Personvernerklæringen beskriver:

-        den personlige informasjonen PCI samler inn når du besøker nettsiden vår

-        formålene PCI bruker slik informasjon til

-        det juridiske grunnlaget for behandling av personlig informasjon

-        mottakere av slik personlig informasjon

-        perioden slik personlig informasjon vil bli lagret

-        om du er forpliktet til å oppgi personlig informasjon

I tillegg ønsker vi å informere deg om:

-        dine rettigheter angående behandling av din personlige informasjon

-        kontrolleren i betydning av personvernlover og, hvor aktuelt, vår personvernkonsulent

1. Hvilken personlig informasjon samler PCI inn når du besøker nettsiden vår?

(1)   Når du besøker nettsiden vår uten å kontakte oss eller logge inn, overfører nettleseren din følgende informasjon automatisk til vår server:

-         IP-adressen til din datamaskin

-         Informasjon om din nettleser

-         Nettsiden du var på rett før du gikk inn på vår nettside

-         Forespurt URL eller fil

-         Dato og tidspunkt for ditt besøk

-         Overført datavolum

-         Statusinformasjon, f.eks. feilmeldinger

(2)   Hvis du kontakter oss på e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden vår, mottar vi følgende informasjon:

-         Din e-postadresse og mer informasjon som du oppgir på e-post eller i kontaktskjema

-         Dato og tidspunkt for din melding

(3)   Våre nettsider tilbyr muligheten å registrere seg kostnadsfritt for et e-nyhetsbrev. Innholdet i nyhetsbrevet er spesifikk faginformasjon, kampanjer og innbydelser til arrangementer. Når en bruker har registrert seg for mottak av nyhetsbrev, blir de avspurte dataene i registreringen overført til oss:

-        Tiltale

-        Fornavn

-        Etternavn

-        E­postadresse

Følgende data avspørres i tillegg frivillig i den komplette nyhetsbrevregistreringsprosessen.

-        Firma

-        Avdeling/yrke

-        Adresse

-        Telefon

-        Faks

-        Brukertype (forhandler, administrator, planlegger/arkitekt, privat byggherre, offentlig innretning, annet)

-        Interessetyngdepunkter

Følgende data overføres i tillegg ved nyhetsbrevregistreringen:

-        IP-adresse for brukt enhet

-        Dato og klokkeslett for registreringen

(4)   Våre nettsider tilbyr muligheten til å registrere seg med personlige data og opprette en brukerprofil for å kunne bruke ytterligere kostnadsfrie tjenester i tillegg. Inntastingen skjer via en registrering. Dataene overføres til oss og lagres hos oss.
Følgende persondata blir avspurt fra nettsideregistreringen:

-        Tiltale

-        Fornavn

-        Etternavn

-        Adresse

-        E­postadresse

-        Telefon

-        Brukergruppe (fagforhandler, planlegger/arkitekt, privat, annet)

Følgende data avspørres i tillegg frivillig ved profilopprettelsen på nettsidene:

-        Faks

-        Firma

-        Tillegg

-        Din forhandler

-        Kundenummer

-        Foretaksregisternummer

-        Skattenummer eller mva-reg.nr.

-        Land

-        Språk

Følgende data overføres ved profilopprettelsen på nettsidene:

-        IP-adresse for brukt enhet

-        Dato og klokkeslett for registreringen

2. I hvilken grad og for hvilke formål behandler PCI denne informasjonen?

(1)   Når du besøker nettsiden vår, bruker vi IP-adressen din og den andre informasjonen som nettleseren din overfører automatisk til vår server (se Del 1 (1)) for å:

a)      sende det forespurte innholdet til nettleseren din. Ved å gjøre dette, lagrer vi hele IP-adressen kun i den grad det er nødvendig for å sende det forespurte innholdet til deg.

b)      sende din IP-adresse til en servicetilbyder for å kartlegge din offentlige IP-adresse med selskaps- og industrirelatert informasjon (ingen personlig informasjon). Selskaps- og industrirelatert informasjon vil bli behandlet i vårt nettmålingssystem. På dette prosesstrinnet blir din IP-adresse ikke lagret hos vår servicetilbyder eller i vårt system på noe tidspunkt.

c)      beskytte oss mot angrep og sikre riktig drift av nettsiden vår. Ved å gjøre dette, lagrer vi nevnte informasjon med begrenset adgang i en maksimumsperiode på 180 dager. En slik periode kan bli utvidet hvis og i den grad det er nødvendig for å hindre angrep og hendelser.

PCI vil undersøke brukeren av en IP-adresse kun i tilfelle av et ulovlig angrep.

(2)   Vi lagrer IP-adressen til din datamaskin etter å ha fjernet den siste oktetten av IP-adressen, f.eks. i anonym form, for nettpublikumsmåling som lar oss forbedre nettsiden vår. Vi fjerner den siste oktetten til IP-adressen umiddelbart etter innsamling. Derfor samler vi ikke inn personlig informasjon om din bruk av nettsiden vår.

(3)   Ved kontakt med oss på e-post eller via kontaktskjema på vår nettside, bruker vi informasjonen under Del 1 (2) til å svare og, hvis mulig, oppfylle din forespørsel. Vi lagrer slik informasjon i den grad det er nødvendig for å svare på og oppfylle din forespørsel.

(4)   For utsending av Newsletter blir den angitte e-postadressen til brukeren etter Newsletter-registreringen brukt. De andre personlige dataene som samles under registreringsprosessen, tjener til å unngå datamisbruk og beskytte brukt e-postadresse.

(5)   Registreringen er for å forberede og avvikle prosesser innenfor rammen av avtaleinngåelser og faktureringer, der den berørte personen blir del av en avtale.
Brukeren må registrere seg i tillegg for å kunne ta bestemt innhold og tjenester i bruk.

3. Er du pålagt å oppgi informasjon? Har du rett til å nekte behandling?

Når du besøker nettsiden vår, overfører nettleseren din informasjon under Del 1 (1) automatisk til vår server. Du står fritt til å overføre slik informasjon. Uten å oppgi slik informasjon kan vi ikke gi deg det forespurte innholdet.

Du er ikke forpliktet til å la oss bruke din anonymiserte informasjon for nettpublikumsmåling. Du er heller ikke forpliktet til å la oss bruke din IP-adresse for å kartlegge din selskaps- eller industri-informasjon.

Du kan nekte slik behandling av din anonymiserte informasjon ved å klikke på følgende knapp

"Modify Privacy Options"

Slik nekting får ingen konsekvenser. Du kan fortsette å bruke nettsiden vår.

Hvis du ønsker å kontakte oss på e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden vår, står du fritt til å overføre informasjonen under Del 1 (2). Vi vil markere eventuelle obligatoriske felter i et kontaktskjema. Unnlatelse av å oppgi den obligatoriske informasjonen kan hindre oss fra å svare på og oppfylle din forespørsel.

Du kan når som helst protestere mot bruk av dine opplysninger gjennom en meddelelse på e-post til pci-info@pci-group.eu.

4. Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

Det juridiske grunnlaget for behandling under Del 2 er punkt (f) i Artikkel 6 (1) General Data Protection Regulation. De legitime interessene avgjøres av formålene beskrevet i Del 2.

5. Til hvilke mottakere overfører vi din informasjon?

Vi overfører informasjonen nevnt i Del 1 til databehandlere basert i EU med formål bestemt i Del 2. Slike databehandlere behandler personlig informasjon kun etter instruksjoner fra oss og behandlingen utføres på vegne av oss. Vi har ikke tenkt å overføre din personlige informasjon til et tredje land.

6. Hvordan beskytter vi din personlige informasjon?

PCI implementerte tekniske og organisasjonsrelaterte tiltak for å sikre et egnet sikkerhetsnivå for å beskytte din personlige informasjon mot tilfeldig eller ulovlig endring, ødeleggelse, tap eller uautorisert utlevering. Slike tiltak vil bli kontinuerlig forsterket i tråd med teknologisk utvikling.

7. Bruker vi informasjonskapsler på nettsiden vår?

Vi vil informere deg om bruk av informasjonskapsler i vårt kapselbanner når du besøker nettsiden vår. Du godtar bruk av informasjonskapsler ved å fortsette å bruke nettsiden vår. Vi ønsker å informere deg om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan avvise dem.

1.    Følgende informasjonskapsler er viktige for problemfri funksjon og for bestemte tjenester på våre nettsider:

SessionPersistence
(PHPSESSID)

 

Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å lagre innstillinger som du velger i løpet av ditt besøk på våre nettsider.

Slettes så snart du tømmer nettleserens cache eller lukker nettleseren.

SessionConsent
(Cookie Disclaimer)

 

Denne informasjonskapselen lagrer informasjonen som du samtykker til ved bruk av nettsidene våre.

Slettes så snart du tømmer nettleserens cache eller ett år etter ditt besøk.

customerType

 

Denne informasjonskapselen lagrer informasjon om dine brukerangivelser i Live-Chat.

Slettes så snart du tømmer nettleserens cache eller lukker nettleseren.

fe_typo_user

 

Denne informasjonskapselen lagrer informasjon om din profil etter din innlogging/registrering på hjemmesidene.

Slettes så snart du tømmer nettleserens cache eller lukker nettleseren.

 

 

   

2.    Med følgende informasjonskapsler måler vi bruken av nettsidene våre:

WT_FPC

 

Nettrender øker bruken av besøkende via det primære domenet og alle under-domener. Dette skjer gjennom avsetning av First Party Cookies på det primære domenet på en måte som gjør det mulig at også under-domener kan lese denne informasjonskapselen.

2 år etter besøk på våre nettsider

__utma

 

Denne informasjonskapselen gjør det mulig å se hvor mange besøkende som kommer til hjemmesidene og hvor ofte.

2 år etter besøk på våre nettsider

__utmb

 

Denne informasjonskapselen opptegner når en side lukkes og blir brukt i forbindelse med _utmc for å måle hvor lenge besøkende ser på de enkelte sidene våre

30 minutter etter besøket på våre nettsider.

__utmc

 

Denne informasjonskapselen opptegner når en side lukkes og blir brukt i forbindelse med _utmb for å måle hvor lenge besøkende ser på sidene våre

Slettes så snart du tømmer nettleserens cache eller lukker nettleseren.

__utmt

 

Denne informasjonskapselen blir brukt til å strupe avspørringshastigheten.

10 minutter etter det første besøket på siden, eller 10 minutter etter siste dataoverføring

__utmz

 

Følger hvordan våre besøkende finner nettsidene våre – om de for eksempel kommer via en søkemotor eller via linker fra andre nettsider eller om de har skrevet inn nettadressen direkte. Viser også rekkefølgen på sidene som de besøkende henter frem.

6 måneder etter besøk på våre nettsider

utag_main

 

Tealium Tag Management setter informasjonskapselen utag_main. Denne informasjonskapselen registrerer anonymt brukerøkten ved hjelp av noen verdier, slik som med en unik identifikator for økten og et Unix/Epoch-tidsstempel. 

1 år etter besøk på våre nettsider

 

Du kan konfigurere nettleserinnstillingen etter dine ønsker og dermed bestemme hvilke informasjonskapsler du tillater og hvilke du vil avvise. Vi gjør deg oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på nettsidene våre hvis du ikke godtar bruken av informasjonskapsler under paragraf 7.1.

8. Bruk av nettanalyseverktøy

8.1 Google™ Analytics

Nettsidene våre bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google").

Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen som avdekkes gjennom inforamsjonskapsler om din bruk av våre nettsider, blir overført til en server som tilhører Google, som overveiende befinner seg i USA, og lagres der. Vi informerer om Google Analytics på våre nettsider er utvidet med koden "gat._anonymizeIp();" for å garantere en anonymisert registrering av IP-adresser (såkalt IP-masking). Gjennom dette skjer umiddelbart og i et flyktig minne en forkortelse av IP-adressen, når dette overføres til Google Analytics-dataregistreringsnettverket.

På vårt oppdrag vil Google bruke den informasjonen som innhentes av informasjonskapslene for å vurdere din bruk av våre nettsider, for å sammenstille rapporter om bruken av våre nettsider og for å opprette ytterligere tjenester forbundet med bruken av våre nettsider og den generelle internettbruken. Den (forkortede) IP-adressen blir ikke sammenført med andre data fra Google. I tillegg til de ovenfornevnte nettleserinnstillingene kan du forhindre at Google bearbeider dine data, ved at du laster ned og installerer en nettleserplugin som er tilgjengelig på følgende link:

- http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt til nettleser-add-on eller innenfor nettlesere på mobile enheter, klikk på denne linken for å forhindre registreringen av Google Analytics innenfor nettsidene i fremtiden. Det legges da en opt-out-informasjonskapsel på enheten din, som i fremtiden hindrer registrering av dine data ved besøk på disse nettsidene! Hvis du sletter informasjonskapslene, må du trykke på denne linken på nytt. Nærmere informasjon om dette finner du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  https://policies.google.com/?hl=en og på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (generell informasjon om Google Analytics og datavern).

8.2 Webtrends nettanalyse

Ved hjelp av informasjonskapsler innhenter analyseverktøyet Webtrends anonymiserte opplysninger om hvordan nettsidene våre benyttes. De innhentede opplysningene hjelper oss til å kontinuerlig tilpasse den aktuelle nettsiden etter behovene til de besøkende. Webtrends-informasjonskapselen innhenter opplysninger i anonymisert form og leverer blant annet utsagn om hvor mange personer som besøker våre sider, fra hvilke sider disse besøkende kommer og hvilke sider de har sett på. Mer informasjon om dette får du i personvernerklæringen for Webtrends.

www.webtrends.com/terms-policies/privacy/privacy-notice/

9. Integrasjon av Google Maps

(1) Disse nettsidene bruker tilbudet til Google Maps. Med dette kan du se interaktive kart direkte på nettsidene, og dette gjør det mulig med komfortabel bruk av kartfunksjonen.

(2) Ved besøk på nettsidene før Google informasjon om at du har hentet frem tilsvarende underside på disse nettsidene. Dessuten overføres de dataene som nevnes under 3. i denne erklæringen. Dette skjer uavhengig av om Google stiller en brukerkonto til disposisjon, som du er logget inn på, eller om det ikke finnes noen brukerkonto. Hvis du er logget inn på Google, tilordnes dataene direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker tilordning til din profil hos Google, må du logge deg ut før aktivering av knapen. Google lagrer dataene dine som bruksprofil og bruker dem til formål som reklame, markedsforskning og/eller behovsrettet utforming av nettsidene. En slik vurdering skjer spesielt (selv for ikke innloggede brukere) for å opprette behovsrettet reklame og for å informere andre brukere i det sosiale nettverket om dine aktiviteter på disse nettsidene. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av denne brukerprofilen, ved at du henvender deg til Google om utøvelsen av dette.

(3) Videre informasjon om formål med og omfang av dataregistreringen og behandlingen av disse av plug-in-leverandørene får du i personvernerklæringen til leverandøren. Der får du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter i denne forbindelse for å beskytte din privatsfære: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de. Google bearbeider dine personopplysninger også i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

10. Integrasjon av Google Fonts

Disse nettsidene bruker for enhetlig fremstilling av skrifttyper såkalte Web Fonts, som stilles til disposisjon av Google. Ved fremhenting av en side gir nettleseren tilgang for Web Fonts i nettleserens cache for å vise tekster og skrifttyper riktig. For dette formålet må nettleseren du bruker kobles til serverne til Google. Med dette får Google kjennskap til at våre nettsider ble hentet fra din IP-adresse. Bruken av Google Web Fonts skjer i interesse av en enhetlig og tiltalende fremstilling av våre onlinetilbud. Dette utgjør en berettiget interesse med hensyn til art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO. Hvis nettleseren din ikke støtter Web Fonts, blir det brukt en standard skrift fra datamaskinen. Mer informasjon om Google Web Fonts finner du underhttps://developers.google.com/fonts/faq og i personvernerklæringen til Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Youtube

Disse internettsidene inneholder minst én plugin fra YouTube, som tilhører Google Inc., med hovedkontor i San Bruno/California, USA. Så snart du besøker en av våre nettsider som er utstyrt med en YouTube-plugin, opprettes en tilkobling til serverne hos YouTube. Da meddeles Youtube-serveren hvilke spesifikke sider av våre internettsider du besøkte. Hvis du også er innlogget på din YouTube-konto, ville du gjøre det mulig for YouTube å tilordne ditt søk direkte til din personlige profil. Du kan unngå denne tilordningen ved å logge ut fra din konto. Mer informasjon om innhenting og bruk av dine data av YouTube får du i dennes informasjon om personvern på www.youtube.com.

Du kan bruke dine nettleserinnstillinger til å avgjøre hvilke informasjonskapsler du vil godta eller avvise. Vennligst vær oppmerksom på at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner på vår nettside hvis du avviser informasjonskapsler under Del 7 (1).

12. Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter under General Data Protection Regulation, inkludert retten til å be om en kopi av den personlige informasjonen vi har om deg, hvis du ber om det fra oss skriftlig:

12.1. Rett til tilgang: rett til å innhente tilgang til din informasjon (hvis vi behandler den), og visse andre typer informasjon (som oppgitt i denne personvernerklæringen);

12.2. Rett til å korrigere: hvis din personlige informasjon er unøyaktig eller ufullstendig har du rett til å få den personlige informasjon korrigert;

12.3. Rett til sletting: dette kalles også "retten til å bli glemt" og lar deg enkelt sagt be om sletting eller fjerning av din informasjon hvor det ikke er grunn for oss til å fortsette å bruke den. Dette er ikke en generell rettighet til sletting, det finnes unntak. For eksempel har vi rett til å fortsette å bruke din personlige informasjon hvis slik bruk er nødvendig for samsvar med våre juridiske forpliktelser eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

12.4. Rett til å begrense vår bruk av din informasjon: retten til å suspendere bruk av din personlige informasjon eller begrense måten vi kan bruke den på. Vennligst merk at denne retten er begrenset i visse situasjoner: når vi behandler din personlig informasjon som vi samlet inn fra deg med ditt samtykke, kan du kun be om begrensning på grunnlag av (a) unøyaktighet i informasjonen; (b) der hvor vår behandling er ulovlig og du ikke ønsker at din personlige informasjon skal slettes; (c) du trenger den til et juridisk krav, eller (d) hvis vi ikke lenger trenger å bruke informasjon for formålene vi oppbevarer den til. Når behandling er begrenset, kan vi fortsatt oppbevare din informasjon, men ikke bruke den videre. Vi har lister over personer som har bedt om begrensning av bruk av deres personlige informasjon for å sørge for at begrensningen respekteres i fremtiden;

12.5. Rett til informasjonsportabilitet: retten til å be om at vi flytter, kopierer eller overfører (hvor teknisk mulig) din personlige informasjon i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, for din egne formål på tvers av ulike tjenester;

12.6. Rett til å nekte: retten til å nekte vår bruk av din personlige informasjon, inkludert hvor vi bruker den for våre legitime interesser, direkte markedsføring;

12.7. Rett til å bli informert: du har rett til å bli gitt klar, transparent og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker din personlige informasjon; og

12.8. Rett til å trekke tilbake samtykke: hvis du har gitt ditt samtykke til noe vi gjør med din personlige informasjon, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst (selv om hvis du gjør dette, betyr det ikke at alt vi har gjort med din personlige informasjon med ditt samtykke frem til da er ulovlig).

Utøvelsen av disse rettighetene er gratis for deg, men du må bevise din identitet med 2 eksemplarer av godkjent legitimasjon. Vi vil gjennomføre rimelig tiltak i tråd med din juridiske forpliktelse til å oppgi, korrigere eller slette personlig informasjon om deg i våre arkiver.

For å sende henvendelser eller utøve en av dine rettigheter fremsatt i denne personvernerklæringen og/eller fremsette en klage, vennligst kontakt oss ved å sende e-post eller skrive til oss og vi vil prøve å svare innen 30 dager. Kontaktinformasjon finnes i Del 10 under.

Når vi mottar formelle, skriftlige klager, vil vi kontakte personen som fremsatte klagen for å følge opp. Vi samarbeider med egnede reguleringsmyndigheter, inkludert lokale personvernmyndigheter for å løse eventuelle klager som vi ikke kan løse direkte.

Hvis du ikke er fornøyd med måten en klage du fremsetter relatert til din personlige informasjon behandles av oss, kan du sende din klage til relevant personvernmyndighet.

13. Hvor kan du sende en klage?

Du har rett til å sende en klage til vår personvernkonsulent (for kontaktinformasjon, se under) eller en overvåkende myndighet, spesielt medlemsstaten/fylket hvor du bor, arbeidssted eller sted for angivelig brudd. Eller du kan kontakte vår ledende personvernmyndighet.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de

14. Hvem er kontrollør og personvernkonsulent?

Du kan finne kontrollør i betydning av personvernlovgivning her.

15. Barns personvern

Denne nettsiden er beregnet for bruk av personer som er 18 år eller over. Vi prøver ikke å samle inn informasjon om personer under 18 år.

Ingen informasjon bør sendes eller legges ut på nettsidene av personer yngre enn 18 år. Hvis en slik person leverer personlig informasjon via nettsidene, skal vi slette denne informasjonen så snart vi er gjort oppmerksomme på deres alder, og skal deretter aldri bruke denne til noe formål.