Mer enn 60 års historie med innovasjon og kvalitet

Navnet PCI har i mer enn seks årtier stått for innovasjon og kvalitet. Siden selskapet ble grunnlagt, har PCI revolusjonert markedet gjennom utvikling av stadig ny teknologi og nye bruksmuligheter. 

Produktutvalget vårt er under konstant utvikling. Vi lanserer hele tiden nye kvalitetsprodukter som er tilpasset hverandre slik at det kan brukes i effektive kombinasjonsløsninger. 

En viktig faktor i produktutviklingen er vår konstante erfaringsutveksling med våre kunder innen handel og salg. Dette samarbeidet betyr at vi i dag har inngående kjennskap til de utfordringer og behov som profesjonelle håndverkere står overfor. 

Våre produktspesialister jobber ved åtte moderne utviklingslaboratorier. Her skapes det nye produkter som skal sikre at vi hele tiden er i stand til å imøtekomme håndverkernes høye krav og konstant skiftende behov. 

I de moderne laboratoriene våre sikres en høy produktkvalitet gjennom effektiv kontroll – hele veien fra råmaterialer til ferdige produkter. 

PCI er sertifisert iht. DIN EN ISO 9001/14001 og OHSAS 18001.