Beregn forbruk

Forbruket er beregnet på bakgrunn av erfaringer, men kan variere både oppover og nedover avhengig av underlagets beskaffenhet, flistype, flisenes baksideprofil, type verktøy, arbeidsmetode mm. De beregnede verdiene må derfor ikke brukes som bindende grunnlag for egentlige kalkulasjoner. Ved større prosjekter anbefales det å gjøre en testflate for å finne frem til forbruket. Ved bruk av kombinasjonsmetoden (buttering-floating) økes forbruket med ca. 20–25 %. Ved pulverprodukter er det beregnede forbruket basert på tørrpulver.

Velg et produkt:
PCI Apoten®
Epoxy-coating
til indstrigulv som er utsatt for kjemikalier og tung mekanisk belastning
Lagtykkelse ikke-fylt:
Areal (m²):
Ditt resultat:
Nødvendig mengde, omtrentlig (kg):
svarer til
10-kg-Spann (stk.):