PCI Gisogrund®

Heftprimer For absorberende overflater
PCI Gisogrund®
Dealer Search
Produktegenskaber
Bruksområder
Forbruksberegner
Nedlastinger
Sertifikater
 • PCI Gisogrund beskytter sugende underlag mot skadelig fuktpåvirkning.
 • På grunn av forsterkning av overflaten blir bæreevnen og vedheften forbedret.
 • Bruken av PCI Gisogrund gjør det lettere å fjerne tapet senere.
 • Priming med PCI Gisogrund hindrer for hurtig uttørking av gips og kalkgipspuss. Dette betyr at bearbeidingstiden forlenges, utvikling av svinnsprekker forhindres og vedheften forbedres.
 • Før utlegging av Periplan avrettingsmasser skal gulvet primes med PCI Gisogrund.
 • Dermed forhindrer man luft-blærer i massen og for hurtig uttørking.
 • PCI Gisogrund er bruksklar og innfarvet lyseblå for lettere å se hvor man har primet. Den herder til en klar film.
 • PCI Gisogrund kan også brukes utendørs.

EMICODE: EC1
Farve: Blå
Leveringsform: 20-l-Spann/ 10-l-Spann/ 5-l-Spann/ 1-l-Ståposer
 • Støvbinding på betongoverflater innendørs.
 • Forsegling av betongoverflater. Binder støv.
 • Fuktsperrende forsterkning og priming av anhydrit, gipspuss, gipsbelegninger, gipsplater. Sponplater, byggeplater, gassbetong, betong, asfalt, puss og murverk. Forbehandling av flater før montering av keramiske fliser og tapetsering. For å forhindre fuktgjennomtrengning bakfra i våtrom og fra yttervegger skal hele veggflaten behandles med PCI Gisogrund, også om den ikke skal bekles med keramiske fliser overalt.
 • Priming før oppsetting av gips- og kalkgipspuss på gassbetong, kalksandstein, teglstensmurverk og betongvegger.
 • Priming før utlegging av sparkel- og avrettingsmasser som Periplan CF 40 og Periplan CF 30 og andre hydraulisk herdende mørtel- og anhydritbelegninger.
 • Priming på støpeasfaltbelegninger før bruk av PCI Fliselim.
PCI Gisogrund®
Heftprimer
For absorberende overflater
Teknisk datablad: 520
På sugende mineralske overflater, f.eks. betongunderlag, påstøp, kalksementpuss, porebetong, kalkstein m.m.
Areal (m²):
Ditt resultat:
nødvendig mengde totalt (l):
svarer til
20-l-Spann (stk.):
10-l-Spann (stk.):
5-l-Spann (stk.):
1-l-Ståposer (stk.):
Areal (m²):
Ditt resultat:
Nødvendig mengde, omtrentlig (l):
svarer til
20-l-Spann (stk.):
10-l-Spann (stk.):
5-l-Spann (stk.):
1-l-Ståposer (stk.):
Navn (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Regelsett ISO 14025, EN 15804+A1 Sammen med produkt PCI Gisogrund®
Navn Licensing GEV EMICODE (EC1) Regelsett GEV EMICODE (EC1) Sammen med produkt PCI Gisogrund®

PCI produkter

PCI-sortimentet omfatter ca. 200 produkter, som selges gjennom byggevare og flis butikker.

Foruten enkeltstående kvalitetsprodukter tilbyr PCI en rekke komplette systemløsninger med et bredt spekter av innovative produkter som er nøye satt sammen. Dermed er det enkelt å velge, og man er i tillegg garantert optimal løsning.

Under Produkt informasjoner kan du lese mer om sortimentet. Du finner de enkelte produktene under Produktgrupper. Du kan dessuten søke på stikkord og få et utvalg av produkter. 

Til hvert produkt kan du laste ned tekniske datablad, sikkerhetsdatablad og testrapporter. 

Har du spørsmål knyttet til PCI-produkter ber vi deg ta kontakt med den lokale Flisekompaniet-butikk eller avdeling Kjemiske Produkter i Flisekompaniet AS.