PCI Apoten®

Epoxy-coating til indstrigulv som er utsatt for kjemikalier og tung mekanisk belastning
PCI Apoten®
Dealer Search
Produktegenskaber
Bruksområder
Forbruksberegner
Nedlastinger
  • Stor slitestyrke overfor høy mekanisk belastning.
  • Løsemiddelfri, miljø og arbeidere utsettes ikke for løsemiddeldamp. Ingen brann- eller eksplosjonsfare.
  • Selvnivellerende, gir mulighet for høy arbeidseffektivitet.
  • God vedheft til betong- og sementavrettingslag, derfor høy sluttstyrke.
  • Kjemikalieresistent overfor syrer, baser, oljer og fett (se skjemaet “Kjemikalieresistens”).

Farve: Grå
Leveringsform: 10-kg-Spann
  • Til innendørs og utendørs bruk.
  • Til fremstilling av værbestandige og kjemikalieresistente coatinger på betong- og sementavrettingslag i alle typer industriområder, f.eks. varehus, monterings- og produksjonshaller samt ramper og kjørespor. For å oppnå en sklisikker overflate bør coatingen avstrøs med kvartssand mens den fremdeles er klebrig.
  • PCI Apoten blandet i forholdet 1:1 med kvartssand: Som selvnivellerende gulvcoating eller belegning opp til en lagtykkelse på 3 mm til overflater som blir utsatt for høy mekanisk belastning på grunn av dunk- og støtpåvirkninger.
PCI Apoten®
Epoxy-coating
til indstrigulv som er utsatt for kjemikalier og tung mekanisk belastning
Teknisk datablad: 495
Lagtykkelse ikke-fylt:
Areal (m²):
Ditt resultat:
Nødvendig mengde, omtrentlig (kg):
svarer til
10-kg-Spann (stk.):

PCI produkter

PCI-sortimentet omfatter ca. 200 produkter, som selges gjennom byggevare og flis butikker.

Foruten enkeltstående kvalitetsprodukter tilbyr PCI en rekke komplette systemløsninger med et bredt spekter av innovative produkter som er nøye satt sammen. Dermed er det enkelt å velge, og man er i tillegg garantert optimal løsning.

Under Produkt informasjoner kan du lese mer om sortimentet. Du finner de enkelte produktene under Produktgrupper. Du kan dessuten søke på stikkord og få et utvalg av produkter. 

Til hvert produkt kan du laste ned tekniske datablad, sikkerhetsdatablad og testrapporter. 

Har du spørsmål knyttet til PCI-produkter ber vi deg ta kontakt med den lokale Flisekompaniet-butikk eller avdeling Kjemiske Produkter i Flisekompaniet AS.